All posts tagged: (Macro)relats

Objectius i hipòtesis de la cerca

Capturar i analitzar com evoluciona la convivència de la premsa impresa i la premsa digital permet observar la relació que s’estableix entre els dos suports, però també permet deixar constància d’aquesta evolució aportant informació d’interès. La transició dels mitjans de comunicació al món virtual està transformant les pràctiques periodístiques, així com les formes narratives que contribueixen a configurar la cultura i l’opinió pública. Capturar i analitzar com evoluciona la convivència de la premsa impresa i la premsa digital d’una mateixa capçalera ens permet: a) Deixar constància d’aquesta evolució tot aportant, per exemple, informació de com els gèneres periodístics es van adaptant al nou ecosistema de la comunicació, o del paper del vídeo en les capçaleres de premsa digital no nadiues. b) Observar que la proliferació de mitjans no és garantia de pluralitat informativa pel que fa als continguts. La recerca parteix de la hipòtesi reformulada que la convivència actual de la premsa impresa i la premsa digital comporta l’elaboració d’un únic text narratiu i, tal com s’ha apuntat, es concep des de l’òptica de la …