All posts tagged: CONVIVÈNCIA

La relació entre la premsa impresa i la premsa digital en la presentació de la narració

La premsa s’ha introduït al món digital. A l’actualitat, premsa impresa i premsa digital d’una mateixa capçalera conviuen. Però ¿com és aquesta convivència i, més concretament, com és aquesta convivència en la presentació de la narració? En un moment de gran riquesa evolutiva, en el qual la premsa es troba en ple període de canvi, capturar i analitzar com evoluciona aquesta convivència ens permet: a) Deixar constància d’aquesta evolució tot aportant, per exemple, informació de com els gèneres periodístics es van adaptant al nou ecosistema de la comunicació, o del paper del vídeo en les capçaleres de premsa digital no nadiues. b) Observar que la proliferació de mitjans no és garantia de pluralitat informativa pel que fa als continguts. La present investigació dóna continuïtat a la tesina (TFM-R) iniciada amb el mateix títol a finals del 2010 i finalitzada el setembre de 2011. Aquesta parteix de l’observació inicial de la convivència entre la premsa impresa i la premsa digital a Catalunya per donar pas posteriorment a una investigació més a fons centrada en l’anàlisi d’aquesta …