All posts filed under: Publicacions

Estat actual del tema

Des de la irrupció de la World Wide Web els mitjans de comunicació tradicionals -premsa, ràdio i televisió- s’han vist amb la necessitat d’ocupar part de l’espai Internet. Més de vint anys després que les primeres capçaleres impreses de l’estat espanyol fessin la seva irrupció a la xarxa -El Periódico de Catalunya i El Mundo-, la premsa digital continua buscant models de negoci que garanteixin la seva viabilitat econòmica. Qüestió fonamental a la qual cal sumar una crisi sectorial i econòmica de caràcter global. Sense oblidar que, en aquest context de revolució d’Internet i d’incertesa, apareixen paradoxes com el fet que la proliferació de suports informatius que ha generat Internet no és garantia de pluralitat informativa. Amb els anys, la premsa s’ha anat introduint en el món digital fins al punt que avui dia premsa impresa i premsa digital d’una mateixa capçalera conviuen. I aquesta també ha de conviure amb premsa nadiua digital i altres mitjans i canals que ocupen l’espai Internet. Entre altres dades que il·lustren el context actual, hi ha el percentatge de …