Anàlisi, Fitxes d'anàlisi

Digitalització de les fitxes d’anàlisi

Per a la recollida d’informació s’han elaborat unes fitxes d’anàlisi que s’han digitalitzat. Aquestes fitxes consten de diferents parts:

1. Període d’observació2. Identificació de l’ítem3. Identificació dels ítems o proposicions de les portades coincidents