(Macro)relats, Casos d'estudi, Premsa

El Pais, La Vanguardia, El Periódico i l’Ara, capçaleres objecte d’anàlisi

La investigació pren com a capçaleres objecte d’estudi els tres diaris impresos de caràcter generalista i de pagament més llegits a Catalunya, segons dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura en el moment d’iniciar la investigació, i que tenen capçalera digital (La Vanguardia/ http://www.lavanguardia.com; El Periódico de Catalunya/www.elperiodico.com; El País/www.elpais.com). Així mateix també s’incorpora a la investigació el diari Ara perquè, a diferència de les altres capçaleres, la versió digital neix de forma simultània al paper. El diari Ara és concebut com un mitjà multiplataforma. I aquest fet es considera d’interès per a la investigació.


Taula 1. Els 5 diaris d’informació general de pagament més llegits a l’estat espanyol (període 2010-2011)

 Període: octubre 2010 a maig de 2011[1]Període: octubre 2011 a maig de 2012[2]
El País
Versió digital: http://www.elpais.com. 
Any d’irrupció a internet: 1996
El País
Versió digital: http://www.elpais.com. 
Any d’irrupció a internet: 1996 
 El Mundo 
Versió digital: http://www.elmundo.es
Any d’irrupció a internet: 1994
El Mundo 
Versió digital: http://www.elmundo.es
Any d’irrupció a internet: 1994
La Vanguardia 
Versió digital: http://www.lavanguardia.com
Any d’irrupció a internet: 1995
La Vanguardia 
Versió digital: http://www.lavanguardia.com
Any d’irrupció a internet: 1995
El Periódico 
Versió digital: http://www.elperiodico.com
Any d’irrupció a internet: 1994
Abc 
Versió digital: http://www.abc.es
Any d’irrupció a internet: 1995
Abc
Versió digital: http://www.abc.es
Any d’irrupció a internet: 1995
El Periódico 
Versió digital: http://www.elperiodico.com
Any d’irrupció a internet: 1994
 Font: (AIMC, 2011; AIMC, 2012; Salaverría i Sancho, 2007). [1] (AIMC, 2011) [2] (AIMC, 2012)

Taula 2. Els 5 diaris d’informació general de pagament més llegits a l’estat espanyol (revisió 3a onada 2011, 2012 i 2019)

 2011[1] (3a onada)2012[2] (3a onada)2019[3] (3a onada)
El País
1.915.000 lectors/dia
El País
1.929.000 lectors/dia
El País
1.013.000 lectors/dia
 El Mundo 
1.234.000 lectors/dia
El Mundo 
1.181.000 lectors/dia
El Mundo 
671.000 lectors/dia
La Vanguardia 
849.000 lectors/dia
La Vanguardia 
811.000 lectors/dia
La Vanguardia 
549.000 lectors/dia
La Voz de Galicia
648.000 lectors/dia
Abc
648.000 lectors/dia 
La Voz de Galicia
514.000 lectors/dia
El Periódico
731.000 lectors/dia
La Voz de Galicia
623.000 lectors/dia
Abc
460.000 lectors/dia
El Periódico
613.000 lectors/dia
 Font: (AIMC, 2011; AIMC, 2012; Salaverría i Sancho, 2007). [1] (AIMC, 2011) [2] (AIMC, 2012)[3] (AIMC, 2019)